ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

1. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  MAPFRE ASSISTENCIA (EUROSOS) 210 65 04 046 από κινητό
801 11 25 500 από σταθερό
2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 211 10 75 709
210 81 19 701
210 60 68 979
3. ΜΙΝΕΤΑ 210 93 10 807
4. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 11556 για Νότιο Ελλάδα
11555 για Βόρειο Ελλάδα
5. Συνεταιριστική Ασφαλιστική 1158
6. ERGO HELLAS 801 11 99 000 από σταθερό
210 65 04 022 από κινητό
7. ALLIANZ 2109988188
8. GENERALI HELLAS 210 65 04 058
9. INTERASCO ΑΕΓΑ 210 94 60 293
10. AIG 210 94 08 676  &  211 10 75 708
11. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 210 74 70 001
12. INTERAMERICAN 1158
13. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 210 90 99 999 ή  18189
14. EFG EUROLIFE  MAPFRE ASSISTENCIA (EUROSOS) 801 11 35 000  από σταθερό τηλέφωνο
210 65 04 035  από κινητό τηλέφωνο
15. ROAD SAFE 211 10 36 555
16. AMTRUST 210 89 31 605
17. INTELIFE  MAPFRE ASSISTENCIA (EUROSOS) 210 94 60 249
18. GROUPAMA MAPFRE ASSISTENCIA (EUROSOS) 801 11 33 000  από σταθερό
210 32 95 555  από κινητό