Συμβουλές Ζημιών κλάδου αυτοκινήτου

Βήμα 1

Καλείτε ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας στα κινητά μας τηλέφωνα:

6972 69 49 73 Μιχαλάκος Κωνσταντίνος

6974 56 47 41 Δέμελλος  Γιώργος

Βήμα 2

Καλείτε την Αστυνομία για καταγραφή του συμβάντος στο νούμερο 100 όπου αυτόματα σας συνδέει με το τμήμα της περιοχής που βρίσκεστε.

Βήμα 3

Καλείτε την «Φροντίδα Ατυχήματος» της εταιρείας, το τηλέφωνο της οποίας βρίσκεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τραβήξτε φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος και από όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα.

 

Συμβουλές ζημιών κλάδου περιουσίας & αστικής ευθύνης

Βήμα 1

Καλείτε ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας στα κινητά μας τηλέφωνα:

6972 69 49 73 Μιχαλάκος Κωνσταντίνος

6974 56 47 41 Δέμελλος  Γιώργος

Βήμα 2

Καλείτε σε περίπτωση φωτιάς την πυροσβεστική ή σε περίπτωση κλοπής την αστυνομία.

  1. Σε περίπτωση που έχετε ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης και υπάρχει τραυματισμός θα χρειαστεί οπωσδήποτε να καλέσετε αστυνομία για καταγραφή του συμβάντος και χαρτί από το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε.
  2. Τραβήξτε φωτογραφίες και βίντεο των ζημιών που έχετε υποστεί

 

Συμβουλές ζημιών κλάδου υγείας

Βήμα 1

Καλείτε ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας στα κινητά μας τηλέφωνα:

6972 69 49 73 Μιχαλάκος Κωνσταντίνος

6974 56 47 41 Δέμελλος  Γιώργος

Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο της ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας τα νούμερα αναγράφονται στην κάρτα υγείας που έχετε παραλάβει με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας και την ενημερώνετε για το πρόβλημα υγείας που έχετε.

Στην περίπτωση που το περιστατικό είναι έκτακτο μην ανησυχείτε! Απλώς οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρεία, είτε εσείς είτε συγγενικό σας πρόσωπο, το αργότερο πριν την έξοδο από το νοσηλευτικό ίδρυμα.