Χρόνης Παναγιώτης Άγιοι Απόστολοι Βοιων Δήμου Μονεμβασιάς, Τ.Κ. 23 053
Τηλέφωνο 27340479402734047940 Κινητό 69367067426936706742

Αγκοτης Δημήτριος Κάμπος, Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ. 23 052
Τηλέφωνο 27320-22177
Κινητό 69449504166944950416

Κακουρος Δημοσθένης Γυθείου 99, Σπάρτη, Τ.Κ. 23 100
Τηλέφωνο 27310-27784 &  27310-89290