Γιατί να ασφαλίσουμε τον Αγροτικό Τομέα;

Ο αγροτικός τομέας είναι ο βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας με μέγεθος περίπου 9 δισ ευρώ (4% του ΑΕΠ) και τροφοδοτεί σε μεγάλο βαθμό τις μεταποιητικές εταιρίες τροφίμων που αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της βιομηχανίας της χώρας. Επίσης υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης εργασιών, δεδομένου ότι μόνο ο κρατικός φορέας αγροτικών ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και ελάχιστες άλλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες ασχολούνται συστηματικά με το συγκεκριμένο τομέα. Τέλος θα ενισχυθεί η ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών στην επαρχία με προϊόντα που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την περιφέρεια.

Καλύπτουμε το σύνολο των ασφαλιστικών αναγκών.

1. Ασφάλιση Αγροτικών Κτιρίων.

Ασφαλίζονται κατοικίες, κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες, υπόστεγα, περιεχόμενο και εμπορεύματα, Γεωργικά & κτηνοτροφικά κτίρια, Σιλό/σιταποθήκες, Θερμοκήπια, Αποθήκες, Στέγαστρα, Ψυκτικοί θάλαμοι, Στάβλοι, Χοιροστάσια, Πτηνοτροφικές μονάδες, Συσκευαστήρια, Πατητήρια, Ελαιοτριβεία, Μύλοι.

2. Θερμοκήπια.

Για να ασφαλιστούν τα θερμοκήπια θα πρέπει να τηρούν τις ειδικές προδιαγραφές του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης (Πιστοποιημένα)

3. Μηχανήματα.

Αφορά ζημιές στα ίδια τα αγροτικά μηχανήματα τα οποία λειτουργούν στην ύπαιθρο και οφείλονται σε αιτίες όπως:
λάθη χειρισμού, αδεξιότητα ή απροσεξία, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (νερό, υγρασία, πλημμύρα, χαλάζι, παγετός), κακόβουλη ενέργεια τρίτων, κλοπή.

4. Αστική Ευθύνη.

Καλύπτεi:

 • Η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία των αγροτικών εγκαταστάσεων
 • Η αστική ευθύνη προϊόντος έναντι τρίτων, για ζημιές που προκληθούν σε τρίτους από την ελαττωματικότητα του προϊόντος
 • Η αστική ευθύνη του εργοδότη για τις υποχρεώσεις

4. Μεταφορές.

 • Προσφέρεται για την κάλυψη ζημιών κατά τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων
 • Ετήσιο συμβόλαιο BLOCK POLICY
 • Καλύπτουμε όλο τον κόσμο εκτός ΗΠΑ και Καναδά

4. Ασφάλιση Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής

Το πρόγραμμα ασφάλισης φυτικής παραγωγής υπαίθριων καλλιεργειών καλύπτει:

 • Παγετός
 • Χαλάζι
 • Ανεμοθύελλα
 • Πλημμύρα
 • Καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία
 • Χιόνι
 • Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 • Κίνδυνοι από τη θάλασσα
 • Φωτιά
 • Κατολίσθηση από σεισμό