Τι είναι η Ασφάλισης Ζωϊκού Κεφαλαίου;

Είναι σαφές ότι παγκoσμίως η παραγωγή Ζωικού Κεφαλαίου αυξάνεται. Φάρμες μεγαλώνουν και οργανώνονται με πιο εμπορικό τρόπο για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση. Σε κάθε επιχείρηση η επιτυχημένη αντιμετώπιση κρίσεων εξασφαλίζει επιτυχία χωρίς να επηρεαστεί η καθημερινότητα. Για τις Φάρμες Ζωικού Κεφαλαίου η αντιμετώπιση κρίσης έχει σχέση με τη υγεία και την πρόνοια των Ζώων.

Καλύψεις

1. Πυρκαγιά, αστραπή, έκρηξη, αυτανάφλεξη, πτώση αεροσκάφους, σεισμός, καταιγίδα, θύελλα και πλημμύρα, έκρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών νερού, συσκευών ή σωλήνων, έκρηξη αποθηκών καύσιμων, πετρελαίου ή λιπασμάτων.

2. Εξεγέρσεις, απεργίες, εμφύλια αναταραχή

3. Πρόσκρουση οχημάτων τραίνων η ζώων

4. Πτώση δένδρων

5. Περιστατικά καταστροφής, ασθένειας, ατυχήματος, η απώλεια από σειρά ασθενειών, ατυχήματα η απώλειες που εγείρονται μετά από τυχαίο γεγονός.

Πρόσθετες Καλύψεις.

+Οικονομικός Σφαγιασμός (από ασθένειες που δίνουν μικρή θνησιμότητα αλλά μεγάλες οικονομικές απώλειες)!

+ Κυβερνητικό υποχρεωτικό σφαγιασμό!

+Περιορισμό μεταφοράς λόγω ασθενειών.

+Κλοπή!

+Μεταφορά

+Κάλυψη κατά παραγγελία